-

Het familiebedrijf HURO HOUDT UW DAK IN HET OOG EN DENKT VOORAL AAN DE DUURZAAMHEID ERVAN

Sinds 1946
Huro. Dat is de familie Huyghe en een groep heel gemotiveerde medewerkers die de continuïteit van het bedrijf verzekeren. Sinds 1946 specialiseert het bedrijf zich in isolatie en dichting van nieuwbouw en renovatie van platte en lichthellende daken met kwalitatieve bitumineuze materialen.

Geankerd in vaste grond
HURO is gevestigd in het West-Vlaamse Oostnieuwkerke. Al meer dan 75 jaar is dit dorp de vaste uitvalsbasis. HURO is ook heel erg verbonden met dorp en omstreken en probeert als familiebedrijf zoveel mogelijk mensen uit eigen streek tewerk te stellen. Het streeft ook naar een persoonlijke benadering van klanten, leveranciers, medewerkers en het sociale netwerk.

Ervaren partners
Ervaring in combinatie met aandacht voor vernieuwing en technologische vooruitgang typeert HURO. Hierin wordt het gesteund en kan het rekenen op een doorgedreven samenwerking met hoofdzakelijk firma Soprema, dat als Europees toonaangevend bedrijf kan beschouwd worden wat betreft innovatie en productie van bitumineuze materialen.

Duurzame Bitumineuze dakbedekking

45 jaar lang bitumineuze kwaliteit
Gezien de jarenlange positieve ervaring met bitumineuze dichtingen en het alsmaar beter worden van deze materialen, kiest HURO resoluut voor de inzet van deze materialen.

Voor elk plat of lichthellend dak, zowel nieuwbouw als renovatie, is er een bitumineuze oplossing die in overleg met architect en bouwheer bepaald wordt.

Geniet van de waterdichtheid en langdurige kwaliteit van een intelligente dakbedekking. Als specialist in bitumineuze dakbedekking volgen we de nieuwste technieken en materialen op de voet. Zoals DuO, een intelligente, waterdichte dakbedekking voor elke toepassing. Ook voor nieuwe mogelijkheden maak je gebruik van onze ervaring.

Onderhoudsvriendelijk
Naast de lange bewezen levensduur van 30 jaar en meer, is ook de onderhoudsvriendelijkheid van een bitumineus dak een enorm belangrijk aspect.

Bovendien kan bij “slijtage” gewoon een nieuwe laag op de oude laag aangebracht worden.

De firma HURO kan voor alle daken van > 100 m2 vrijblijvende voorstellen uitwerken.

Wist u dat er een mooie site WWW.BITUMENINFO.BE bestaat

2 jun 2022

Wist u dat u , ook in 2024 , dakisolatiepremies kan krijgen voor uw bedrijf?

20 nov 2023

Kijk eens op de site van Mijn Energiepremie Vlaanderen.
Geldt zowel voor residentiele als niet-residentiele gebouwen

Huro houdt uw dak in de gaten

Contacteer ons vrijblijvend

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website van www.huro.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Huro nv, met maatschappelijke zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Sleihagestraat 57 en met ondernemingsnummer 0.433.670.766 (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice hier consulteren.

COOKIES
De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT
Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.